Q-channel AB har genom fusion den 29 september 2015 förvärvat Image Media Channel AB

 

Q-channel AB har genom fusion den 29 september 2015 förvärvat Image Media Channel AB för att rationalisera verksamheten då båda bolagen består av samma personal och samma lokaler samt närbesläktade verksamheter.

Q-channel AB utvecklar moderna, molnbaserade kösystemlösningar. Vi har funnit det naturligt att integrera digital signage med kösystemet och låta det vara en del i Q-channel´s utbud av tjänster.

Image Media Channel digital signage blir därmed en del i Q-channel´s utbud av tjänster. Detta förstärker plattformen Q-channel för kundkommunikation där utbudet att tjänster samlas och kan integreras men även beställas som helt separata tjänster.

En annan fördel med fusionen är att Image Media Channel digital signage ska följa den utveckling som sker inom branschen. Digital Signage för reklam och information går mer och mer mot plattformar som kunderna nyttjar såsom smartphones, surfplattor mm. medan större displayer, videoväggar används mer och mer för imageskapande.